Geef Utrechters méér invloed

Onderteken onze petitie ‘Geef Utrechters méér invloed’. Dat kan via www.petities.nl

Niets is zo frustrerend dan ergens iets van vinden en meepraten in de stad en merken dat er niets mee wordt gedaan: ‘laat maar, de gemeente doet toch wat ze wil’. Nog erger is dat je een goed idee of voorstel hebt voor in je eigen buurt, samen met de buren, en je dan hoort dat het de gemeente is die er alsnog over moet beslissen: ‘als het er op aankomt heeft de gemeente toch altijd weer het laatste woord’. Het is vanzelfsprekend dat de gekozen gemeenteraad besluiten neemt over de toekomst van onze stad, maar dat betekent niet dat de raad over alles zelf moet beslissen en geen ruimte heeft om een deel aan de Utrechters zelf te laten. Vandaar ons burgervoorstel ‘Geef Utrechters méér invloed‘.

Onze voorstellen
In het burgervoorstel ‘Geef Utrechters méér invloed’ vragen we de gemeenteraad van Utrecht om in te stemmen met het volgende:
>  Bij gemeentelijke projecten altijd eerst met belanghebbende bewoners, gebruikers en buurtondernemers als gelijkwaardige gesprekspartners om de tafel te gaan, daarna pas met marktpartijen.
>  Met hen alle informatie transparant te delen, net als met marktpartijen.
>  Hen het recht te geven voorstellen in te dienen die in het project gelijkwaardig worden onderzocht.
>  Én aan te geven waar in het project de Utrechters wél een beslissende stem hebben.

Waarom zijn deze voorstellen nodig en belangrijk? Een concreet voorbeeld maakt dat snel duidelijk.

Gemeente negeert Utrechters bij de bouwplannen voor de nieuwe wijk Merwede
In 2018 organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden over de nieuwe wijk Merwede. De gemeente Utrecht heeft namelijk zeer ambitieuze bouwplannen voor een nieuwe stadswijk op de huidige ‘Merwedekanaalzone’ (langs het Merwedekanaal en ingeklemd tussen Transwijk en de Rivierenwijk/Dichterswijk). De nieuwe wijk Merwede moet een stedelijk zeer verdichte wijk worden met 10.000 nieuwe woningen op een paar vierkante meters: omgerekend ca. 154 woningen per hectare. Voor ‘deelgebied vijf’ komt die woningdichtheid zelfs uit op 250 woningen per hectare; een hogere dichtheid van woningen is nergens in Nederland te vinden!

Op de informatieavond ontdekken twee bewoners dat hun woonboot niet was ingetekend; dit vanwege de komst van een nieuwe brug. De gemeente was hen vergeten te informeren. De woonboot moest verdwijnen! Andere bewoners zagen tot hun schrik dat de komst van deze compleet nieuwe wijk zou gaan zorgen voor een forse toename van auto’s en fietsen in de eigen wijk én voor verlies van groen. Het nu nog rustige en auto- en fietsluwe Rivierenwijk, een kleinschalig ‘stadsdorp’ met een hechte gemeenschap waar bewoners nog een boodschap doen voor de buren, werd bedreigd in haar bestaan. De drieroeiverenigingen ter plekke ontdekken ook dat ze worden bedreigd in hun bestaan. Vanaf dat moment is een grote groep bewoners en belanghebbenden zich actief gaan organiseren om invloed uit te oefenen op de nieuwbouw in Merwede, zoals de bewonersgroep ‘Houd Rivierenwijk Leefbaar’. Tot op heden met weinig tot geen effect. Als je meer wilt weten over dit voorbeeld lees dan ‘Invloed van burgers bij de nieuwe wijk Merwede‘.

Steun en onderteken daarom onze petitie ‘Geef Utrechters méér invloed’
Het voorbeeld ‘Merwede’ is de concrete aanleiding voor ons burgervoorstel ‘Geef Utrechters méér invloed’, maar lang niet de enige reden. In onze stad dienen Utrechters jaarlijks meer dan ca. 30 petities en burgervoorstellen in en nagenoeg geen enkele wordt door de gemeente overgenomen.

Steun daarom onze petitie ‘Geef Utrechters méér invloed‘ en onderteken deze petitie op petities.nl. Als minimaal 250 kiesgerechtigde Utrechters onze petitie steunen moet de gemeenteraad verplicht over onze voorstellen stemmen. Maar dan dien je wel je woonplaats en geboortedatum in te vullen. Dat kan bij petities.nl volledig veilig en anoniem. Petities.nl verstrekt deze informatie éénmalig en geanonimiseerd aan de gemeente Utrecht zodat zij kunnen vaststellen dat jouw stem inderdaad geldig is (ouder dan 18 jaar en wonend in Utrecht). Wil je direct en persoonlijk op de hoogte gehouden worden van de voortgang van onze petitie, laat dan ook je email achter bij petities.nl dan kunnen we je regelmatig (anoniem via petitie.nl) informeren. Alvast heel veel dank voor je steun!

Wil je meer lezen over het belang van ‘meer gemeenschap en minder overheid’; lees dan onze visie ‘Maak Utrechters eigenaar van de buurt en geef ze meer invloed in de stad’. Of lees ons artikel over de petitie zoals deze verscheen in het AD Utrechts Nieuwsblad op 17 juli 2021.