Raadsverkiezingen 2022

Als onze voorstellen te weinig door de bestaande politieke partijen worden gesteund gaan we het zelf doen. Dan doen we als EenUtrecht mee aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.

Kandidaat gemeenteraadslid Gert Dijkstra
Initiatiefnemer en (mede)oprichter van Een Utrecht is Gert Dijkstra. Hij woont vanaf 1984 in Utrecht, eerst in de Vogelbuurt, later in de Dichtersbuurt en uiteindelijk in Buiten Wittevrouwen. Eerst als reisstudent, met studies Civiele Techniek in Delft en Algemene Economie in Rotterdam. Later wonend in Utrecht en werkzaam, soms in en soms ook buiten de eigen stad, in achtereenvolgens:

>   de ontwikkelingssamenwerking, bij Oxfam Novib in Den Haag,
>   het spoorvervoer, o.a. als manager strategie en innovatie bij ProRail in Utrecht,
>   het wonen, als manager woonservice en leefbaarheid bij Woningcorporatie Eigen Haard Amsterdam,
>   in werken, zorg en welzijn, als oprichter en voorzitter van de BuurtWerkKamer Coöperatie en oprichter en voorzitter van stadscoöperatie Samen030,
>   met gesprek en debat, als oprichter en voorzitter van StadspodiumUtrecht,
>   in opleiding en advisering, als coach, trainer, gespreksleider, inspirator en spreker vanuit zijn eigen bedrijf Akina en
>   in de politiek, nu met EenUtrecht.

Altijd als bewoner en betrokken Utrechter, actief in diverse onbetaalde nevenactiviteiten, steeds vaker in Utrecht zelf. Meer over Gert is te lezen op zijn Linked’In profiel. Gert woont samen met zijn partner Edith, heeft vier kinderen en is geboren in 1960.

Zijn motivatie is een rechtvaardige samenleving waarin iedereen telt en meetelt, waarin verschillen worden gewaardeerd, niemand wordt buitengesloten en iedereen kan en mag meedoen.

Als EenUtrecht gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing in 2022 is Gert Dijkstra beschikbaar als kandidaat lijsttrekker voor EenUtrecht.