Onze acties

Onze Agenda
Daarom heeft EenUtrecht een Agenda uitgewerkt met (per speerpunt):

>   wat we willen,
>   met ons verhaal over waarom we dat willen en
>   onze voorstellen hoe we dat willen doen en gaan bereiken.

Dat vraagt wel een andere manier van denken en doen. Soms kost dat extra geld, maar net zo vaak levert dat ook geld op. Kortom, wat EenUtrecht wil kan prima met de huidige (financiële) middelen die er nu al zijn. Een eerste raming van kosten en opbrengsten is beschikbaar.

Burgervoorstellen
Regelmatig vertalen we een voorstel uit onze Agenda naar een Burgervoorstel voor de Utrechtse gemeenteraad. Om een burgervoorstel in de gemeenteraad te kunnen agenderen zijn minimaal 100 handtekeningen van Utrechters nodig. Bij 250 of meer handtekeningen zal de gemeenteraad er zelfs over gaan stemmen. Die handtekeningen van Utrechters verzamelen we digitaal op www.petitie.nl.

Onze Peiling
EenUtrecht wil nagaan of de bestaande politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, wel of niet onze Agenda steunen en uitvoeren of voor of tegen onze Burgervoorstellen stemmen. Dat houden we bij in Onze Peiling.