Ons doel

EenUtrecht wil een politiek podium zijn van en voor de Utrechters. We zijn een politieke vereniging (in oprichting) met als doel politieke (burger)voorstellen te doen die er voor gaan zorgen dat Utrecht een stad wordt

(1) waar Utrechters zelf eigenaar zijn en baas van de eigen buurt,
(2) meer invloed hebben op wat de stad beslist,
(3) met een eigen inkomen voor alle Utrechters, waar iedereen die wil en kan werken ook zinvol betaald werk heeft,
(4) met gelijke kansen in een stad met voor iedereen dezelfde rechten en waar discriminatie wordt aangepakt,
(5) in een gezonde stad, toegankelijk, betaalbaar, sociaal, schoon, stil en suikerarm,
(6) met een ondersteunende gemeente, persoonlijk en integer.

Deze zes speerpunten zijn de kern van wat wij willen bereiken de komende jaren in onze stad, samengevat in ‘Utrecht anders: van en voor alle Utrechters’. Dat is wat ons verbind, waar we voor staan en waar we ons voor willen inzetten.