1.000 Buurtbanen

Langdurig zoeken naar zinvol betaald werk is zenuwslopend. Dat wil niemand. Toch zitten meer dan 20.000 Utrechters hier in vast, waarvan velen al jarenlang. Door corona wordt dat erger en nog urgenter. De gemeente probeert regelmatig wel iets te doen. Maar het werkt onvoldoende. Vandaar ons burgervoorstel voor Buurtbanen, een betaalde baan voor een langdurig werkzoekende bij een buurt- of burgerorganisatie. Dat alles zonder extra kosten en direct in te voeren. Gaat de gemeenteraad hier vóór stemmen?

Aandacht voor ons burgervoorstel in de media
Lees er meer over in een Telegraaf artikel Buurtbanen 30 oktober 2020, in het AD UN artikel Buurtbanen 26 november 2020,  in het Stadsblad artikel Idee 1000 Buurtbanen 20 januari 2021 of in ons achtergrondartikel over hoe het werkt en wat de gemeente er mee wil: Artikel Buurtbaan – iedereen die wil en kan heeft werk

Om wie gaat het? 
Alle Utrechters die al langer dan één jaar werkzoekend zijn – met een bijstandsuitkering. We zijn bezig met het organiseren van een lijst met geïnteresseerde Utrechters. Velen van hen willen er niet mee te koop lopen. Enkele van hen willen wél weer graag dat we goed leren van de situatie waar zij in zitten en hoe belangrijk een Buurtbaan voor hen kan zijn. Daarom verzamelen we ook enkele persoonlijke verhalen en ervaringen, zoals van Anneke (1959) en Mihret (1980).

Waarom een buurtbaan nu nodig is
Karen zoekt al jaren betaald werk, maar een aangetast zenuwstelsel maken het niet gemakkelijk werk te vinden. Werkgevers durven het niet aan met haar, ze is namelijk al jarenlang werkzoekend en ze schrikken van haar verleden met kanker en dat ze nu geen gevoel meer heeft in haar voeten en vingertoppen. Nu werkt ze als vrijwilliger onbetaald bij de BuurtWerkKamer, maar het liefst zou ze weer betaald een baan hebben. Veel buurtorganisaties willen Karen wél betaald werk aanbieden, maar het ontbreekt hun aan voldoende geld. Door corona wordt deze mismatch op onze arbeidsmarkt alleen maar erger. Dat moet en kan anders. Nodig is het realiseren van ‘buurtbanen’, voor iedereen die wil en kan werken. Meer lezen over Karen en hoe zij – en met haar nog eens minimaal 6.300 langdurig werkzoekenden – baat heeft bij een buurtbaan, lees dan ons artikel: Buurtbaan – iedereen die wil en kan heeft werk.

1.000 buurtbanen voor 1.000 werkzoekenden in de gemeente Utrecht.
Help de bijstandsuitkering de wereld uit; om te beginnen uit Utrecht. Daarom willen we dat minimaal 1.000 langdurig werkzoekenden kunnen starten in een buurtbaan. Bijvoorbeeld bij een buurtorganisatie.
Zo kunnen 1.000 Utrechters betaald aan het werk, worden buurtorganisaties sterker en buurten prettiger. Wil je meer weten over hoe het werkt en het voordeel voor zowel werkzoekenden als ook de buurtorganisaties, de buurten en de gemeente, lees dan ons Burgervoorstel 1000 Buurtbanen dd2020 toelichting, zoals dat is aangeboden aan de gemeenteraad van Utrecht.

Ons burgervoorstel voor minimaal 1.000 Buurtbanen in Utrecht
In ons burgervoorstel verzoeken wij de gemeente om minimaal 1.000 buurtbanen te realiseren voor langdurig werkzoekenden (1 jaar of langer) bij o.a. buurtorganisaties in de stad. We vragen daarin de gemeenteraad van Utrecht om in te stemmen met het volgende:
>   Organisaties die de werkzoekenden in dienst nemen (24 uur/week of meer) ontvangen van de gemeente 65 tot 90% subsidie op de loonkosten (bij wettelijk minimumloon) voor minimaal de eerste 3 jaar.
>   De gemeente beoordeelt welke (buurt)organisaties meerwaarde leveren en erkent deze als werkplek voor buurtbanen en stimuleert langdurig werkzoekenden om daar betaald te gaan werken; in het bijzonder bij de buurtorganisaties.

Wat vindt de wethouder en de gemeenteraad er van?
Ons burgervoorstel hebben we als petitie aan de Utrechters voorgelegd (mei-november 2020). Lees hier meer over onze petitie op petitie.nl. Onze petitie heeft 442 handtekeningen opgeleverd, waarvan meer dan 250 ook correct en volledig ingevuld door kiesgerechtigde Utrechters. Dit burgervoorstel is daarom erkend door de gemeenteraad  als een ‘burgerinitiatief’. De petitie is aangeboden op 26 november 2020, besproken in een raadsinformatiebijeenkomst op 5 januari 2021 en in de raadscommissie Mens & Samenleving op 14 januari 2021. De behandeling en stemming in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden op 4 februari 2021. Opnames hiervan zijn terug te zien op ons YouTube kanaal.

    

Gert Dijkstra (EenUtrecht) geeft een toelichting in de gemeenteraad en overhandigt de petitie ‘1.000 Buurtbanen’ aan waarnemend burgemeester Peter den Oudsten (26 november 2020). 

De uitslag in de gemeenteraad was teleurstellend: de fracties van GroenLinks, D66, CU, VVD, CDA, PVV en Stadsbelang stemden allen tegen; dit op aanraden van verantwoordelijk wethouder Linda Voortman. In een Persbericht Burgervoorstel 1.000 Buurtbanen 4 februari 2021 geven we als EenUtrecht hierop een uitgebreide reactie. Het goede nieuws is in ieder geval wel dat het onderwerp stevig op de politieke agenda is gezet. Wethouder Voortman wil ook, zo heeft zij de gemeenteraad toegezegd, delen van ons voorstel ‘meenemen’ in een eigen voorstel waar ze later in 2021 mee wil gaan komen. Daarover hebben we met haar weer een overleg gehad, want delen overnemen gaat niet werken, vooral niet omdat je dan zult blijven steken in een te duur experiment voor slechts enkele werkzoekenden en buurt/burgerorganisaties. Dat hebben we toegelicht in een brief aan wethouder Voortman d.d. 2 maart 2021.

Inmiddels heeft wethouder Voortman gereageerd in een Raadsbrief over maatschappelijke (buurt)banen  (d.d. 6 juli) met een bijlage waarin zij aangeeft “dat het creëren van maatschappelijke banen op dit moment geen haalbare kaart is”. Sterker nog, ze geeft aan geen enkel nieuw banenplan voor deze groep van werkzoekenden te kunnen starten. Daarop is door ons een reactie (d.d. 12 juli) gestuurd naar de volledige raad met de oproep om opnieuw over ons burgervoorstel te stemmen.